VMK Nyheder 2018

Hej alle.

Så er der nyt i kalenderen.

Referat fra generalforsamlingen er nu uploadet under fanen - MEDLEMS SIDER -  bestyrelsen har konstitueret sig, og posterne fordeler sig som følgende.

Formand blev John.

Næstformand blev Arne.

Kasser blev Dieter.

Og de to resterende bestyrelses poster gik til Rune og Jens.

Foråret blev planlagt så nu håber vi bare på at varmen kommer.

Husk vores sidste to Indendørsflyvning, dato er i kalenderen

 

Med venlig hilsen bestyrelsen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej Alle VMKèr

Så er der nyt i kalenderen ;-)

Standerstrygning!...

Dieter udsender snarligt en Email angående tilmelding til Årets Indendørsflyvning.

Den starter allerede den 15-10-2017 !.... 7 dage før standerstrygning.

Der flyves ialt 11 gange hen over vinteren og stedet er stadig Arena Assens.

Så hurtig tilbagemelding til Dieter - det kan i gøre allerede nu på -

vmkkass@gmail.com

MVH Bestyrelsen

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej Alle VMKèr

Så er der nyt i kalenderen, bestyrelsen har også ændret sig lidt.

Mogens har valgt at han vil udtræde af bestyrelsen -

Så på det grundlag har Bestyrelsen indkaldt sumpplanten - Kim Carlsen, som har indvilliget i at indtræde i bestyrelsen,det næste års tid, så den på ny er fuldtallig.

Vi afholder konstituerings møde den. 29/3.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen. 

 

aeropinups03 (400x400)

 

Hej Alle VMKèr

Nu er referatet fra Generalforsamlingen uploadet på medlemssiderne.

Medlems listen er også uploadet og opdateret.

Regnskabet komme op om et par dage.

MVH. Bestyrelsen.

 

aviation_pinups___p_51_mustang_by_warbirdphotographer-d587k5f.jpg

 

Hej alle V.M.K´ere

Nu er tiden ved at være inde til vores årlige generalforsamling.

Vi glæder os til at redegøre for året som er gået og det som skal komme.

Forsamlingen finder sted onsdag den 1/2 - 2017  Kl.1900 i Arena Assens.

Vi skal have valgt nye  personer ind i bestyrelsen, følgende er på valg.

  1. Rune.

  2. Ole.

  3. John.

Ole genopstiller ikke - Rune og John  kan genvælges.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen  -  skriv til Kirkebakken9@live.dk

Indkomne forslag  udsendes på mail inden generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vores vedtægter.

1.Valg af mødeleder og mødesekretær.

    2. Aflæggelse af årsberetning v/ formanden.

    3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

    4. Behandling af anmeldte forslag.

           4.1. Ændring af vedtægterne - forslag fra bestyrelsen.

 

Fra - § 7 Kontingent og indmeldelsesgebyr.

 

Kontingenter fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr.

Til -§ 7 Kontingent og indmeldelsesgebyr.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastlægger hvorledes kontingentet opkræves - første Kontingentet opkræves ved Indmeldelse.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om et indmeldelsesgebyr.


  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

    6. Valg af revisor.

    7. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år.  Bestyrelsen forslår en kontingent stigning fra 500 til 550kr.

    8. Eventuelt.

Vi håber naturligvis på, at I alle har lyst til at komme og være med til at festliggøre årets vigstige dag for klubben.

Bestyrelsen har brug for at høre fra jer hvilken vej klubben skal gå, så bestyrelsen har noget at arbejde med.

Der er kaffe og en småkage.

Med venlig hilsen

Vestfyns Modelflyveklubs bestyrelse.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Model Family 33 rgb