VMK Nyheder 2017

Hej Alle VMKèr

Så er der nyt i kalenderen ;-)

Standerstrygning!...

Dieter udsender snarligt en Email angående tilmelding til Årets Indendørsflyvning.

Den starter allerede den 15-10-2017 !.... 7 dage før standerstrygning.

Der flyves ialt 11 gange hen over vinteren og stedet er stadig Arena Assens.

Så hurtig tilbagemelding til Dieter - det kan i gøre allerede nu på -

vmkkass@gmail.com

MVH Bestyrelsen

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej Alle VMKèr

Så er der nyt i kalenderen, bestyrelsen har også ændret sig lidt.

Mogens har valgt at han vil udtræde af bestyrelsen -

Så på det grundlag har Bestyrelsen indkaldt sumpplanten - Kim Carlsen, som har indvilliget i at indtræde i bestyrelsen,det næste års tid, så den på ny er fuldtallig.

Vi afholder konstituerings møde den. 29/3.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen. 

 

aeropinups03 (400x400)

 

Hej Alle VMKèr

Nu er referatet fra Generalforsamlingen uploadet på medlemssiderne.

Medlems listen er også uploadet og opdateret.

Regnskabet komme op om et par dage.

MVH. Bestyrelsen.

 

aviation_pinups___p_51_mustang_by_warbirdphotographer-d587k5f.jpg

 

Hej alle V.M.K´ere

Nu er tiden ved at være inde til vores årlige generalforsamling.

Vi glæder os til at redegøre for året som er gået og det som skal komme.

Forsamlingen finder sted onsdag den 1/2 - 2017  Kl.1900 i Arena Assens.

Vi skal have valgt nye  personer ind i bestyrelsen, følgende er på valg.

  1. Rune.

  2. Ole.

  3. John.

Ole genopstiller ikke - Rune og John  kan genvælges.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen  -  skriv til Kirkebakken9@live.dk

Indkomne forslag  udsendes på mail inden generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vores vedtægter.

1.Valg af mødeleder og mødesekretær.

    2. Aflæggelse af årsberetning v/ formanden.

    3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

    4. Behandling af anmeldte forslag.

           4.1. Ændring af vedtægterne - forslag fra bestyrelsen.

 

Fra - § 7 Kontingent og indmeldelsesgebyr.

 

Kontingenter fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr.

Til -§ 7 Kontingent og indmeldelsesgebyr.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastlægger hvorledes kontingentet opkræves - første Kontingentet opkræves ved Indmeldelse.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om et indmeldelsesgebyr.


  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

    6. Valg af revisor.

    7. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år.  Bestyrelsen forslår en kontingent stigning fra 500 til 550kr.

    8. Eventuelt.

Vi håber naturligvis på, at I alle har lyst til at komme og være med til at festliggøre årets vigstige dag for klubben.

Bestyrelsen har brug for at høre fra jer hvilken vej klubben skal gå, så bestyrelsen har noget at arbejde med.

Der er kaffe og en småkage.

Med venlig hilsen

Vestfyns Modelflyveklubs bestyrelse.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hej alle VMK´ere..

 

Den mørke tid nærmer sig og vi skal have gang i værkstederne med nybyggeri og reparationer af sæsonens slitage.

Bestyrelsen foreslår at vi afslutter flyvesæsonen 2016 med at mødes på flyvepladsen Lørdag den 22-10-2016 ved 9.30 tiden. Vi kan flyve lidt, snakke og hygge med medbragt kaffe - rundstykker eller hvad man nu har lyst til. Hvis vejret nu tillader det, kan man jo medbringe en flyvemaskine eller to. 

Tiderne til indendørsflyvning er udsendt sammen med en opfordring til at deltage - tilmeld ved Dieter og betal til klubbens konto som står på den udsendte mail eller se forbi vores  her på hjemmeside under "nyheder"   

Ses vi - ja det tror vi nok at vi gør.. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

 

sp103b

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej alle

Så er kalenderen opdateret med tidspunkter for indendørsflyvning.

MVH Bestyrelsen.

 

IMG_7909.JPG

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej Alle VMKèr

Vores ordensregler er blevet gennemgået og tilpasset.

Mvh Bestyrelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hej VMKèr

Vi nærmer os indendørs- sæsonen med store skridt, og i vi flyver endnu en gang i

Assens-Arena på Rådhus Allé 25 i 5610 Assens. Vi håber på at det giver nye medlemmer, men det kræver også at vi er present,  og viser hvor sjovt det er - flyvning på den ene side, og vores dejlige kammeratskab på den anden.

www.arena-assens.dk 

Vi flyver i alt 10 gange på følgende dage:

30.10 - 20.11. - 03.12 (lørdag) 18.12. - 07.01.2017 (lørdag) - 22.01 - 05.02. - 19.02. - 05.03. - 19.03.

Alle gange flyver vi fra 9.30 til 13.30.

Hele fornøjelsen koster 270,- kr. per snude, alternativ dertil kan man ligesom hidtil købe "enkel-billetter" for 35,- kr. per gang.

Tilmeldingen skal ske via mail: vmkkass@gmail.com

 senest den 15.10.2016, og beløbet skal indbetales på Flemløse Sparekasse med teksten: Indoor 2016/17

Reg.Nr.:0800 Kontonr.:8005607877 senest den 28.10.2016

Vi vil lige gøre opmærksom på, at vægtgrænsen for alle indoor-fly, helikopter, multirotor og hvad man ellers kan få til at flyve ligger på maksimalt 500 gram! FPV-Racer er af sikkerhedmæsige årsager ikke tilladt!

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hej Alle.

Så er der nyt i kalenderen om sæson start og arbejdsdag ;-)

Under medlemssiderne er regnskabet og referat fra generalforsamlingen også at finde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hej Alle

Så har den nye bestyrelse haft deres første møde og posterne blev fordelt som følgende -

Formand - John Madsen.

Bestyrelses medlem - Arne Freltoft.

Krassere - Dieter Britzelmayr.

Næstformand - Ole Sten.

Bestyrelses medlem - Rune Peter Wentzlau Nielsen.

Vi planlage forårets begivenheder,så følg med i klubkalenderen - her vil vi forsøge at holde jer alle opdateret.

Referatet fra generalforsamlingen komme på så snart den er klar.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

----------------------------------------------------------------

Indkaldelse til Generalforsamling 2016 

Kollemorgen -borgerforening -generalforsamling -nov _2014

Nu er tiden ved at være inde til vores årlige generalforsamling -

Vi glæder os til at redegøre for året som er gået og det som skal komme.

Forsamlingen finder sted onsdag den 3/2 - 2016  Kl.1900 i Arena Assens.

Vi Skal have valgt nye eller gamle! ;-)  personer ind i bestyrelsen, følgende er på valg.

Dieter og Kenn.

Dieter genopstiller og der skal vælges en ny i stedet for Kenn.

Forslag som ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i henne senest 7 dage før Generalforsamlingen - Kirkebakken9@live.dk

Indkomne forslag samt revideret regnskab offentliggøres på VMK's hjemmeside.

punkter:

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær.

      Bestyrelsen forslår John Madsen som Mødeleder og Ole som mødesekretær.

    2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden.

    3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

    4. Behandling af anmeldte forslag.

    5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    6. Valg af revisor .

    7. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år.

    8. Eventuelt.

 

Vi håber naturligvis på at i alle har lyst til at komme og være med til at festliggøre årets vikstige dag for klubben.

Bestyrelsen har brug for at høre fra jer alle hvilken vej klubben skal gå, så bestyrelsen har noget at arbejde med.

Med venlig hilsen

Vestfynsmodel flyveklubs Bestyrelse.

----------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

12291962_10206458040027380_3228106872822387774_o

 Hej Alle - så er der lidt billeder fra stormodelsmødet I Arena Assens i vores fotogalleri

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nu nærmer sig indendørs - sæsongen med store skridt, og i den

her omgang flyver vi for første gang i Assens-Arena på Rådhus Allé 25 i 5610 Assens;

i kan godt glæde jer til en stooor Halle med rigtig lækkere faciliteter. 

http://www.arena-assens.dk

Vi flyver i alt 10 gange om søndagen, undtaget den 28.11 det er en lørdag, men altid

fra kl. 9:30 til 13:30 på følgende dage:

01.11 - 15.11. - lørdag den 28.11. - 13.12. - så flyver vi to weekender i træk

den17.01 - 24.01. - 07.02. - 21.02. - 06.03. - 20.03. 

Hele fornøjelsen koster 250,- kr. per snude, alternativ dertil kan man ligesom hidtil

købe "enkel-billetter" for 30,- kr. per gang.

Tilmeldingen skal ske via mail: vmkkass@gmail.com

senest den 01.11.2015, og beløbet skal indbetales på Flemløse Sparekasse 

Reg.Nr.:0800 Kontonr.:8005607877 senest den 05.11.2015

Vi vil lige gøre opmærksom på, at vægtgrænsen for alle indoor-fly, helikopter,

multirotor og hvad man eller kan få til at flyve ligger på maksimalt 500 gram!

Vi ses :-)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

58 (8) (1024x953).jpg 

Logo-konkurrencen er sat i gang!!

Klik Her! for at se de gamle Logo forslag, og beskrivelse af konkurrencen.

modelflyvning dk logo.jpg 

MDK Repræsentantskabsmøde 22. marts 2015

Formanden og næstformanden tager til Repræsentantskabsmøde!!

 

logo vmk6 (640x640) 

Konstituering i VMK`s bestyrelse 2015

 

Bestyrelsen havde sit første møde fredag den 6. marts 2015 hvor Ole Sten blev budt velkommen! Han overtog Kims plads som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen tog fat på arbejdet, og gennemgik de første 13 punkter af emner som ligger foran os.

 

Græsklippeholdet mangler 2 medlemmer mere for at vi kan holde græsset ned på vores flyveplads Så vi beder medlemmerne om hjælp!! Hvis i vil hjælpe med at slå græs skal i skrive til vestfynmodelflyveklub@gmail.com, og meget gerne hurtig! da vi skal ha lavet en kalenderplan.

vindpose01 copy.jpg 

Standerhejsning

Vi har Standerhejsning i VMK den 11. april kl.0900

Tag jeres egen kaffe og rundstykker med, og hyg jer med de andre.

Vi håber på godt vejr så tag jeres Flyver, Heli, FPV, Multirotor-grej med.

 

Vi ses på pladsen!

Arbejdesdagbillede 02 

VMK`s Arbejdsdag

Vi afholder arbejdsdag den 18. april med start kl.0900

Tag madpakken, kaffe, og et par pølser med til grillen! Og meget gerne værktøj søm, skruer m.m.

Der er en del opgaver på pladsen som skal laves, men det tager vi til morgenbriefingen

 

Vi ses på pladsen!

 

Udråbstegn 01 

 

Årshjul 2015 finder i på Medlemssiden!

 

Avisnyhed 2015

 

 

logo vmk6 (640x640) 

 

 

Generalforsamlingen.

Velkommen.

1. Valg af mødeleder og mødesekretær. Bestyrelsen forslår John som mødeleder og Kenn som mødesekretær.

2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

4. Behandling af anmeldte forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg er - John - Rune - Kim

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år

8. Eventuelt.

1. Udskrivelse af nyt logo konkurrence.

2. information - afdrag på plæneklipperen

3. Kontrollant møde

4. hvad gør vi med betaling af fly hvis uheldet er ude.

5. gennemgang af vores hjemmeside.

6. indmeldelse i DGI.(Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger)

De 5 forsikringer til foreninger.

1. Frivillig arbejdsskadeforsikring

2. Ansvarsforsikring

3. Rejseforsikring

4. Rejseforsikring udland

5. Retshjælpsforsikring

6. Psykologisk krisehjælp

7. I aviserne og tv.

8. Kontrollant mødet.

9. gennemgang af klubbens ordensregler .

10. Uddeling af vandrepokaler.

11. Afholdelse af informationsmøde om BL9-4 og forsikring.

 

 

  

Indkaldelse til Generalforsamling i Vestfyns Modelflyveklub 2015

Dato 27.02.2015 Kl.1900

VMKs bestyrelse indkalder til Generalforsamling i Ebberuphallens Cafeteria.

Forslag til ændringer skal sendes pr. mail til vestfynmodelflyveklub@gmail.com seneste den 11.02.2015

 

Der vil blive serveret kaffe og kage som man selv betaler for! Pris 20kr. pr. person!!

 

Hilsen VMK`s Bestyrelse

 

 

 

,1743455_10203912956161874_7694029732265089477_n

Hej alle VMK'er

Jeg har modtaget en forespørgsel, om at vi deltager i vinterfest i Ebberup hallen
Den første weekend i februar ( den 7/2 ) som en slags julefrokost bare i februar.

...

Vinterfesten er en aften hvor der er fællesspisningen og der bliver vist en revy fra Ebberup og omegn - senere er der et band som kommer og spiller op til dans til den lyse morgen.

Billetter til vinterfest koster omkring 100 kroner i forsalg i Ebberup Hallen.

Ved indgangen er billetprisen 150 kroner.

Man kan selv medbringe mad ellers kan man bestille platte eller buffet i hallen.

Jeg kunne oprette en begivenhed her på Facebook hvor man kunne tilmelde sig, så vi kunne bestille bord så vi sidder samlet.

Hvad siger I til det ?

 

Mvh. John

DD-022 - Albatros D.V, Jasta 2 Boelcke, Ltn Kurt Monnington, Jasta 15, 1917 -d (600x427).jpg

 

Hej alle

Vestfyns modelflyveklub havde fredag aften et hold af sted til foreningsaften i Aarup fritidscenter.
Vi mødte en masse foreninger og fik sat ansigter på personer som vi har kontakt med inden for folkeoplysningsudvalget - det var en god aften for klubben og dejligt at kommunen giver alle de mange udøver et klap på skulderen.
I kan læse programmet for aftenen neden for.

...

Med venlig hilsen John

Til foreningsaftenen i Aarup Fritidscenter fredag optræder Man band fra X-factor
Aarup: Det var et tætpakket program, der ventede deltagerne til foreningsaften i Aarup Fritidscenter fredag.

Udover kåringer og spisning var der være fællessang, foredrag af Simon Steenholm, og koncert med Man band fra X-factor.

Bestyrelser, ledere, trænere, undervisere eller instruktører i foreninger og aftenskoler i Assens Kommune, var inviteret .

Aftenen er arrangeret af Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune og er en tak for de frivilliges arbejde.

Det fulde program for foreningsaftenen kan ses her:

Velkomst og fællessang 18.30 - 18.40

Treklang fra Assens 18.40 - 19.10

Hædringer: 19.10 - 19.20

Spisning 19.20 - 20.25

Hædringer + årets forening og DIF prisen 20.25 - 20.40

Foredrag af Simon Steenholm "Hellere dø af grin end stress" 20.40 - 22.00

Man Band kendt fra X-faktor 22.00 - 22.30

 

il_340x270.539896761_mrm2.jpg

 

 

Hej Alle

Vi har igen i år mulighed for at hygge med indendørs-flyvning i Ebberup hallen. Vi har nu tiderne på plads og de er som følgende:
26/10 hal 1 - 9/11 hal 2 - 23/11 hal 1 - 7/12 hal 1 - 21/12 hal 1 -
( 4/1 aflyst ) - 18/1 hal 2 - 1/2 hal 1 -
15/2 hal 2 - 1/3 hal 2 - 15/3 hal 2 - 29/3 hal 1.

Alle tiderne er fra kl. 9.30 - 13.30 og bemærk at vi i år veksler mellem hal 1 og hal 2.
Pris: Kommer vi op på 9 deltagere bliver prisen omkring 300 kr. Bliver vi flere bliver det naturligvis billigere.

Tilmelding er fast og bindende.

Har du ikke prøvet kræfter med indendørs-flyvning så kontakt os, vi kan hjælpe med hvad der duer til det formål.

Hvis der er stemning for det, vil vi som noget nyt, forsøge at stille borde op et par gange i løbet af vinteren hvor vi vil sørge for at der vil være byggematerialer tilstede, så vi kan bygge indendørs-modeller. Mere om det senere i denne her tråd.
MVH John

 

 

logo vmk6 (640x640)

Nyhedsbrev - August.

Hej alle VMK´ere.

Vi har haft møde i bestyrelsen for at snakke om de kommende måneder - der kommer til at ske mange spændende ting.

Som nogle af jeg nok har set, afholdt vi et svævertræf her i forsommeren - det var godt besøgt og faktisk en succes synes vi.

Nu forestår der et - Let´s go fly FPV- stævne. Det er et stævne, hvor der kommer piloter udefra og flyver med fly, hvor der er monteret et Kamara, så man kan se det hele lidt oppe fra.Det er bestemt noget der er værd, at komme ud og se på. Derved får man et indblik i en af vores grene af vores sport, som er i rivende udvikling. Formanden står ved grillen så der vil kunne købes aftenmad - dog skal det bestilles i forvejen, mere her om på Facebook eller hjemmesiden.

Som I sikkert har læst på Facebook eller vores hjemmeside, har vi i bestyrelsen også valgt at afholde Modelflyvningens Dag den 7. September. Her har vi brug for, at alle medlemmer kommer og udstiller jeres fly, så vi kan vise så mange forskellige fly som muligt. Tilmeldingen til dette foregår via vores hjemmeside, alternativt kan I sende Kenn ( næstformanden ) en mail - vi har ikke mindst brug for at I hjælper os med at besvare alle de, forhåbentlig mange mange, spørgsmål som måtte komme fra de besøgende. Det vil jo naturligvis også være til stor inspiration, at komme og se alle de forskellige modeller - det kunne jo være man faldt over en model, som kunne komme under træet til jul.

Husk, at på dagen for udstillingen har vi også lejet en ekstra hal, hvor vi kan flyve indendørs - så. nu også med flyvning ! Kan det blive bedre ;-)

Indendørsflyvning´s sæsonen står også for døren og bestyrelsen vil gerne kunne tilbyde den del af sporten også - det koster at leje hallen til det formål i vinterhalv året, så derfor har vi brug for at I tilmelder jer bindende. Ved 10 tilmeldte piloter er prisen ca. 300 kroner pr. deltager, bliver vi flere sænker vi selvfølgelig prisen.

Send en mail til kirkebakken9@live.dk hvis du ønsker at hygge i hallen cirka 12 gange hen over vinteren. I vil få datoerne sener når vi har dem på plads - vi plejer at flyve søndage fra 9.30 - 13.30.

Til slut vil vi opfordre jer alle, til at komme med forslag til, hvordan vi efter jeres mening kan gøre klubben bedre, for det er det vi gerne vil arbejde for.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen. 

 

 

udråb

VMK Bestyrelse har haft møde den 26. Juni 2014

Vi havde et vigtig emne som har betydning for alle medlemmer og VMK`s fremtid.

VMK`s bestyrelse har arbejdet på at blive optaget i Folkeoplysningsudvalg siden vi tiltrådte som bestyrelse.

Vi har kontakt til Kommunen for at få hjælp, og Folkeoplysningsudvalget har set på vores ansøgning, og fundet fejl i vores vedtægter som vi er nød til at ændre hvis vi vil optages.

For at ændre vedtægterne skal man normalt ha en ekstraordinær generalforsamling, men da der ikke står noget i VMK`s vedtægter vedr. ændring af vedtægterne vil bestyrelsen sende alle medlemmer en e-mail med oplysninger om hvad bestyrelsen vil ændret i vedtægterne, så vi kan optages i Folkeoplysningsudvalget, og vi vil bede om at i vil sende svar pr. mail til kirkebakken9@madsen.mail.dkhurtigst muligt!

I kan læse de nye vedtægter på hjemmesiden under medlemssiden, så log jer ind og læs

 

Med venlig Hilsen VMK`s Bestyrelse

 

 

S-Kontrollant i VMK

 

Kenn (Næstformanden) er godtaget af MDK som lille-S-kontrollant, og indstillet til at blive Stor-S-Kontrollant

 

Der er billeder af Svæve-Hyggetræf i Fotogalleriet

Klik Her!

10440974_10202875027254300_6285885650454711193_n.jpg

  

Lørdag den 14. Juni står det i Svæveflyvernes tegn.

Vi starter dagen kl. 10:00 på VMK`s Modelflyveplads, og det ser ud til at vejret er på vores side så kom ud at busken, og få ladet flyvergrejet op og mød op.

Vi ses på lørdag.

 

 

1. juni 2014

VMK`s Flyveplads står klar til brug!

Dieter er ved at være færdig med at sætte bænke op på flyvepladsen hvor vi vil lave et bålsted så vi kan hygge os når vi ikke flyver.

Alt ukruttet er slået på nordvolden, og Østvolden Og takken går til Dieter, Erik, og Formanden.

Vores terrasse Står færdig så kom bare doo. 

Billede0352

 

Tur til Jet-træf Pandrup Modelflyveklub

 

Formanden og Næstformanden var på tur til Pandrup Fredag den 30. Maj 2014 for at formanden kunne få fløjet med hans jet, og det blev til en rigtig god dag med kik på en masse fine Jetmodeller samt masser af flyvning.

 

Kik på fotogalleriet i Webalbum!!

IMG_6189 (1024x768) (684x512)


 

Bestyrelsen efterlyser medlemmer eller medlem som ejer en buskrydder til trimning af ukrudt på volden mod Nord og indflyvningen mod Øst.

10294505_10202732553212538_779990459109616157_n

 

Tillykke til Johan med hans nye svæver på 2.6meter


DSC_0165 (800x532) 

Åben Svævedag i VMK

Vi vil prøve at afholde en svæve-hyggedag på VMK`s flyveplads for svæveflypiloter fra andre klubber som er velkommen til at hygge, og flyve med os andre fra VMK.

Alle er velkommen!!

Vi har valgt at afholde flyvedagen Lørdag den 14. Juni 2014 Og vi åbner flyvepladsen Kl.10:00

 

I må gerne tilmelde jer ved at sende en e-mail til: vestfynmodelflyveklub@gmail.com

 

20140516_125939 (800x600)

Kenn Dyreborg er godkendt med hans nye stormodelsvæver ASW27, samt bestået S-certifikatprøven.

 

leisure-hobbies-model-airplane_model-radio_controlled_model-airplane-kit-68135826_low

Hej Alle ! Vi har i bestyrelsen valgt at afholde modelflyvningens dag i år - det foregår den 7. september - i den forbindelse opfordrer vi alle klubbens medlemmer og venner af klubben til at gå ind på Vestfyn Modelflyveklub's hjemmeside ( under modelflyvernes dag - et stykke nede på siden ) og tilmelde sig som udstiller og/eller pilot. Vi har lejet Ebberup hall'erne - så der vil være mulighed for at flyve indendørs i den ene hal og udstille i den anden. Får vi tilladelse til at flyve på sportspladsen vil det også være en mulighed hvis vejret er til det. Men kun med små el fly. Vi vil arbejde på at få lavet foldere til uddeling i forretninger - biblioteker - arbejdspladser med m.m - kun fantasien sætter grænser. Så har I mulighed for at hjælpe med at printe og uddeling så meld endelig tilbage. Vi har modtaget tilsagn fra Modelflyvning Danmark om et tilskud til hal-lejen - men der er en del flere udgifter til annoncering og lignende som vi ikke lige pt har på plads, men vi arbejder på sagen . Vi ved godt, at vi er i god tid men lige pludselig er det sommer og alle er på ferie og når vi kommer tilbage fra ferie så er der kun 4 uger til udstillingen - vi håber på at rigtig mange vil hjælpe med at gøre dagen til en stor oplevelse for dem som kommer og besøger os - vi skulle gerne kapre flere medlemmer. Vi vender tilbage med nyt og jeg er sikker på, at Kenn opdaterer vores hjemmeside med opdatering om antal af udstillere og piloter, der kommer og hjælper på dagen.

Mvh bestyrelsen.

 

Model Family 33 rgb

Nyt fra Bestyrelsen

Vi har haft bestyrelsesmøde den 8. Maj 2014 hvor vi blandt andet drøftet Modelflyvernes Dag. Bestyrelsen har besluttet at vi vil arbejde for at klubben afholder dagen i Ebberuphallen til udstilling at vores fly, og sportspladsen bag hallen skal bruges til flyvning med el-modeller. Der vil blive lavet en tilmeldingsside på hjemmesiden hvor interesseret kan tilmelde sig. Formanden er blevet kontaktet af Modelbådfolket som gerne vil være med til Modelflyvernes Dag, og vi har besluttet at det vil være en god ide da det vil tiltrække flere gæster.

Modelflyverens Dag bliver afholdt den 7. September 2014.

DSC_0159 (800x532)

 S-kontrollant

Da der ikke findes en S-kontrollant på Fyn vil Kenn arbejde på at blive Kontrollant for Svæver.

 

thumb-model aeroplanes

 

Arbejdsdag nr.2 AFLYST!!! Vi skal lige finde en ny dag

Hej alle VMK'er vi har valgt, at arrangere endnu en arbejdsdag for at blive færdig med terrassen. Det bliver Lørdag den 24. Maj, og vi starter ved 10 tiden. Som sidste gang til arbejdsdagen ville det være dejligt hvis i tager håndværktøj søm og skruer fra gemmerne med - skovle river - spader
Vi er klar med lidt byggematerialer på pladsen.
Grillen tænder vi op lige som sidst når vi er sultne, så medbring lidt godt til ganen.
Mød op så vi kan få en rigtig hyggelig dag med god ste...mning, mon ikke der kan blive tid til en flyve tur også
Kenn slår det her op på hjemmesiden så hvis der er nyt til arbejdes dagen står det der eller her
Vel mødt

2014

Til alle medlemmer!! Husk at læse Pladsreglerne så i er godt informeret, og i kan læse den ved at

klikke her!!

 

toonvectors-17432-140

Den 29.April 2014

VMK Byder Rune Larsen og Jørn Rasmussen velkommen som klubmedlem.

.

 avmk10.jpg

VMK`s Arbejdsdag den 12.April 2014

Vi mødte på omkring kl 10:00 og snakket lidt om hvordan terrasseprojektet skulle gribes an, hvorefter vi gik i gang med byggeriget. Til middag tændte vi op i grillen så vi kunne brænde et par pølser plus tilbehør af. Formandens kone (Lone) kom forbi med en meget lækker brunsviger til vores kaffepause og det takker vi for. Det var en super fin dag hvor vi nået et godt stykke med vores terrasse, klubhus, o.m.a. Der bliver snakkede om hvornår den næste arbejdsdag skal være, og det kan man følge med i på facebook.

  

arbejdesdag1 

Nyheder d.7.april 2014

Hej alle VMK'er så nærmer arbejdsdagen sig og vi skal se om ikke vi kan få rejst vores terassetag igen - til arbejdsdagen ville det være dejligt hvis i tager håndværktøj søm og skruer fra gemmerne med - skovle river - spader skal vi nok også bruge - det er en dyr omgang for klubben at stable taget op igen - så hvis vi alle løfter i flok skal det nok gå.

Der kommer lægter - regler og tag/skruer leveret af Stark - så de fleste byggematerialer skulle være på pladsen.
Rune kommer... med en teleskoplæsser så vi undgår tunge løft.
Vi kan ikke tilbyde rundstykker denne her gang - men kaffe skal vi nok sørge for
Grillen tænder vi op når vi er sultne så medbring lidt godt til ganen.

Mød op så vi kan få en rigtig hyggelig dag med masser af god stemning - selv om der er et stykke arbejde foran os

Jeg er sikker på at Kenn slår det her op på hjemmesiden så hvis der er nyt til arbejdes dagen står det der.
Vel mødt Hej alle VMK'er så nærmer arbejdsdagen sig og vi skal se om ikke vi kan få rejst vores terasetag igen - til arbejdsdagen ville det være dejligt hvis i tager håndværktøj søm og skruer fra gemmerne med - skovle river - spader skal vi nok også bruge - det er en dyr omgang for klubben at stable taget op igen - så hvis vi alle løfter i flok skal det nok gå

Der kommer lægter - regler og tag/skruer leveret af Stark - så de fleste byggematerialer skulle være på pladsen.
Rune kommer... med en teleskoplæsser så vi undgår tunge løft.
Vi kan ikke tilbyde rundstykker denne her gang - men kaffe skal vi nok sørge for
Grillen tænder vi op når vi er sultne så medbring lidt godt til ganen.

Mød op så vi kan få en rigtig hyggelig dag med masser af god stemning - selv om der er et stykke arbejde foran os

Jeg er sikker på at Kenn slår det her op på hjemmesiden så hvis der er nyt til arbejdes dagen står det der.
Vel mødt Kl.10:00 på pladsen

 

 10155477_10202423160997926_1765054458_n.jpg

Standerhejsning den 5. April 2014

Fredagens kontrol af vejret som vekslet mellem DMI og TV2Vejret gav så forhåbninger om, at ved 15:00tiden skulle der være mulighed for solskind men men... da vi steg ud af bilen på Modelflyvepladsen var det ud i en meget fugtig sky og derved ingen mulighed for flyvning p.g.a. Meget dårlig sigt! Men så var det godt at Flemming, Johan, John, og Torben, havde tændt fo varmen i Klubhuset så der var et sted hvor man kunne side og snakke om det dårlig vejr o.m.a. Ved 14:00 tiden kom Lejf, Rune, Dieter, John, Sven Erik, Kim med kone og børn.

Dieter og John M. fik klargjort og tændt op i Grillen, og det blev startskuddet til årets første Grillpølse på Modelflyvepladsen.

Blev der fløjet?....? Ja!! Johan, Dieter, og Kenn tog en runde i lav højte!

Den Vejr-umulige dag blev til en rigtig god og hyggelig dag hvor vi fik snakkede om, hvad vi skal lave næste weekend (den 12.april 2014) på vores arbejdsdag i Klubben, og snakkede om RC-grej o.m.a.

En rigtig god dag pladsen

 

 

  Vi indføre en Logbog i klubben som kommer til at ligge i klubhuset!

Læs mere!!

billedelogbogvmk2014

 

VMK`s LOGBOG 2014

Logbogen er til flyvetider som ligger udover Ordinære flyvetider for brændstoffly.  For at vi får så meget ud af vores flyvetider som det er muligt er vi nød til at registrere de flyvetider som ligger udover de ordinære flyvetider.

Ordinære flyvetider er Onsdag kl.1730-2100, og Lørdag kl.1430-1800.

Vi har 3.5timer ekstra pr. uge hvor der må flyves med brændstoffly, og det er de tider som skal registeres i logbogen.

Alle flyveture med brændstoffly skal registeres i logbogen fra Take-off til landing.  Start af motor og taxi rundt på landingsbanen skal ikke regnes med. Så vi snakker om reelle flyvetider.

 

modelflyvning dk logo.jpg

MDK

Bestyrelsen konstituerede sig i dag d.30.Marts 2014

Formand Allan Feld

Næstformand Anders Hansen

Eliteudvalget Karsten Kongstad

Hobbyudvalget Anders Hansen

Flyvepladsudvalget Jens Arnt

Steen Høj varetager forsat det Nordiske samarbejde og Friluftsrådet.

 

aviation_pinups___p_51_mustang_by_warbirdphotographer-d587k5f.jpg 

 

VMK`s sæsonstart på flyvepladsen den 5. april 2014

 

Til alle medlemmer af vestfyns modelflyveklub!Så starter sæsonen på modelflyvepladsen ved at vi tager kaffen med på flyvepladsen og laver en standerhejsning med vores vimpel som Erik Nielsen har brugt sin fritid til at sy, og dermed er flyvesæsonen 2014 sat i gang og der må flyves. Hvis familien har lyst kan de naturligvis også komme med. Det hele starter Lørdag den 5. April kl.1430

wpinup13.jpg 

Arbejdsdag på flyvepladsen den 12. april

Så er det tid til at komme i gang på flyvepladsen, og vi starter naturligvis med en arbejdsdag hvor vi har en del opgaver som vi skal ha løst, så vi får mest udbytte af vores flyvesæson 2014.

Bestyrelsen arbejder på at finde løsninger på vores Terrasseproblem.

Alle som gerne vil give et tilskud til vores reetablering af terrassen i form af lægter, søm, skruer m.m. kan kontakte formanden John Madsen.

ms66263-show-time-sign-450.jpg 

Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning DK.

Dieter og Kenn tager til repræsentantskabsmøde søndag den 16. marts

Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2014

 

Dieter og Kenn mødtes kl.0945 i Fjelsted skov kro hvor der blev hilst på mange kendinge fra de forskellige Modelflyklubber.

MDK Repræsentantskabsmøde startede med at vælge en mødeleder som blev Claus Tønnesen og han meddelte at der var 35 klubber repræsenteret hvor der var 118 som havde stemmeret.

Vores formand Allan Feld lage ud med vores "Modelflynyt" blad og fortalte at indtægterne og udgifterne gik lige nul.

Nye tiltag i MDK

Der bliver arbejdet med nye tilladte modelklasse over 25 kg.

Driftshåndbogen skal svare til de andre klubber i KDA`s Union

MDK`s hjemmeside skal moderniseres og reorganiseres.

Modelflyvernes uddannelse

Nyt A-certifikat er i tænkeboks.

DGI Landsforening

En kort info om at MDK skal melde sig ind i DGI da det vil være en fordel!!

Ansvarsforsikring for piloter

Vores forsikringsselskab QBE har opsagt aftale med MDK pr. 1. nov. De stopper deres nordiske virksomhed for luftfart. Det lykkes dog at gentegne forsikringen for 1 år.

Paraplyorganisationen

Alle RC-Modelklubber som Biler, Både, Fly.... vil være stærkere samlet vedr. et samarbejde med DIF.

Årsregnskab 2013

Højdeudvalget

Udvalget arbejder på at hæve grænsen for hvor højt vi må flyve med RC-Modelfly.

Super flot arbejde af Gunnar Hagedorn højdeudvalget!

VM F3K

Et fantastisk stykke arbejde som mange MDK medlemmer lage i at få Verdensmesterskabet i F3K til at lykkes. VM F3K gav overskud og det blev givet til Højdeudvalget og Hobbyudvalget!

VALG I MDK

Vores formand i MDK Allan Feld blev genvalgt med klapsalver. Til bestyrelsen blev der ydelige valgt 4 medlemmer som blev Peter Skotte med 54 stemmer, Kim Mauridtsen med 53 stemmer, Jens Arnt med 99 stemmer, Anders Hansen med 117 stemmer og Henrik Kildegaard med 34 stemmer.

Så den nye bestyrelse er: Allan Feld, Anders Hansen, Søren Vestermarken, Steen Høj, Jens Arnt, Peter Skotte, og Kim Mouridtsen som Suppleant.

Et super godt Repræsentantskabsmøde, og brug den kommende tid på MDK`s hjemmeside for mere info!

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har haft deres første møde, og kan meddele at de forskellige bestyrelsesposter blev fordelt.

Resultatet

Formand: John Mosbjerg Madsen

Næstformand: Kenn Dyreborg Jensen

Kasserer: Dieter Britzelmayr

Bestyrelsesmedlem: Rune Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Kim Bak Carlsen

 kate_sticker.jpg

Vi vil i de kommende par år forsøge, at køre vores gamle klub ind i det 2100 år hundrede for at skabe mere liv i klubben. Vi står ved en skillevej - skal klubben stille og rolig dø ud efter 30 år - eller skal vi forsøge at puste liv i de gamle klude ;-) ...Vi har valgt det sidste og er allerede godt i gang !!!!!