Generalforsamling 2015

Dato:
27. februar 2015
Begivenhedstype:
Generalforsamling
Sted:
Ebberuphallens Cafeteria
Arrangør/ansvarlig:
VMK`s bestyrelse

 

logo vmk6 (640x640)

Indkaldelse til Generalforsamling i Vestfyns Modelflyveklub 2015

Dato 27.02.2015 Kl.1900

VMKs bestyrelse indkalder til Generalforsamling i Ebberuphallens Cafeteria kl.1900

Forslag til ændringer skal sendes pr. mail til vestfynmodelflyveklub@gmail.com seneste den 11.02.2015

 

Indhold af møde

 

Der vælges en ordføre og næstformanden (Kenn Dyreborg) stiller op som sekretær

 

1. Formandens beretning om året 2014

 1. Årsregnskab

 2. Folkeoplysningsudvalget

 3. Klubbens fremtidsplaner

 4. Valg af bestyrelsen

  (Kim, John, og Rune er på valg)

  John Madsen genopstiller

  Rune Nielsen genopstiller

  Kim Carlsen genopstiller ikke

 5. Valg af Revisor

 6. Kontingent

 7. Eventuelt

 8. Afslutning

   

Hilsen VMK`s Bestyrelse