Gummi motor modeller

Gummimotormodeller

 

Gummimotormodeller er svævemodeller, der startes med en gummimotor. Gummimotoren består af adskillige strenge af kraftigt specialgummi (det ligner meget brede elastikstrenge), der snos rundt og derefter vrider en propel rundt i modsat retning.

Den internationale klasse hedder F1B, og modellerne kaldes oftest for Wakefield-modeller (opkaldt efter den engelske Lord Wakefield, der indførte konkurrencereglerne engang i 1920'erne). Modellerne er karakteriseret ved et planareal på mellem 17 og 19 dm2, en vægt uden gummimotor på mindst 200 gram og vægten af gummimotoren må højst være 30 gram.

Flyvetiden beregnes fra det øjeblik, hvor modelflyveren kaster modellen, indtil den rammer jorden eller et andet fast objekt.

Propellen kan have en diameter på op mod 60 cm. Normalt tager det gummimotoren 25-35 sekunder at løbe ud, hvorefter propellen oftest "klapper sammen" for at yde mindst mulig luftmodstand. Derefter flyver modellen som svævemodel.

F1B-modellerne stiger oftest meget hurtigt til ganske stor højde - måske 75-100 meter, når motoren er løbet ud og propellen klapper sammen. De bedste F1B-modeller kan derfor opnå flyvetider uden termik på 5-6 minutter.

Wakefield-modeller er generelt ikke velegnede for begyndere, men det er en klasse, som giver mange udfordringer. Man kan indbygge en masse funktioner i modellerne og derved forøge deres præstationer væsentligt.