Nyheder

Ekstraordinær generalforsamling 2017

THY RC KLUB

 

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling i Thy RC Klub

Tirsdag d. 27 Juni   kl. 19.00 

I klubhuset på flyvepladsen i Kallerup, med følgende dagsorden.

   

  1. Valg af mødeleder og referent.

  2. Ændring af Klubbens vedtægter.

 

Begrundelse for ændring til vores vedtægter, er at der stilles krav til os, fra banker og Mobile PAY, om hvem der har tegningsret for klubben.

Det er ikke klart defineret i vores nuværende love.

Derfor skal vi have indsæt følgende punkt under  §8  Regnskab  i vores love

 

NYT.

Stk. 1- Tegningsregler:

Klubben kan kun tegnes af 2 personer (bestyrelsesmedlemmer) i fællesskab det vil sige formand og kasser.

Dog med en gradueret tegningsret for kasserer så han kan udbetale udgifter op til 2000 kr.  Beløb derover skal godkendes af formanden.    

     

Vel mødt

Bestyrelsen

 27

Ny Webmaster

Svend Dahl holder som webmaster, Erling overtager arbejdet, med vedligehold, af Thy RC- klub`s hjemmeside.

Henvendelser vedr. hjemmesiden, skal fremover rettes til den nye webmaster