Flyvning i Stenrøgel

Der flyves nu tirsdag, torsdag og lørdag.

Håber mange vil møde op på disse dage og aftener, så vi kan få nogle
hyggelige stunder på den nye plads.