Medlemsbetingelser

Som medlem af foreningen kan optages enhver RC-modelflyver.
der er krav om medlemsskab af Modelflyvning Danmark

kontingent er for 2018 uændret:
Seniormedlem: 450 kroner
Juniormedlem: 200 kroner
Passivt medlem: 100 kroner