Foreningens Bestyrelse

Formand: Benny Thomsen, telefon 4081 1776

Næstformand: Johnny S. Jensen, telefon 2528 1743

Kasserer: Ole V. Pedersen. telefon 2084 8669

Sekretær: Peter Sørensen, telefon.: 2944 7926,  Email: smfk@hotmail.dk

Medlem: Finn Krogh Mortensen, telefon 2682 8887

Medlem: Ejnar Pedersen, telefon 2674 4384

Medlem: Henning Jensen, telefon 3059 0501