Flyveplads og regler

 

Flyveplads1.jpg

Pladsregler

Enhver, der færdes eller opholder sig på flyvepladsen eller tilkørselsvejene til denne, har pligt til at rette sig efter nedenstående regler. Luftrummet må benyttes til flyvning med radiostyrede modelfly, når det sker i overensstemmelse med Statens Luftfartsvæsens bekendtgørelse nr. BL.9-4 samt Modelflyvning Danmarks vedtægter.

Der må på ingen måd flyves hen over pilotfeldt/P-plads.

Pladsorden:

  Det er ethvert medlems pligt, at sørge for orden på flyvepladsen og tilkørselsvejen. Affald af enhver art skal medtages, når pladsen forlades.