Medlemsbetingelser

Kontingent for 2017 er uændret, 400,- for seniorer.

Indmeldelsesgebyret ved nytegning for seniorer er 100,-

Juniorer (15 - 18 år ) betaler halvt kontingent (200,-)  

Passive medlemmer betaler halvt kontingent.