Pladsregler

 1. Senderen må ikke tændes uden den klemme der hører til din frekvens. (Sættes på antennen). Frekvens klemmen må ikke tages med hjem. Din frekvens skal godkendes af instruktøren
 2. Er der trængsel på en frekvens skal den sidst indmeldte skifte
 3. Har et medlem ikke fløjet mindst 5 gange på et år, eller ikke betalt kontingent til tiden må han påregne at der kan komme flere brugere på frekvensen
 4. Nye fly skal godkendes inden start. Hvis motor pilot, eller fly er usikker må der ikke lettes
 5. De angivne flyvedage og tider skal overholdes. Ved manglende betaling skal nøgle afleveres
 6. Længer tids ophold på startbanen er strengt forbudt. Helikopter skal bruge side vinds banen
 7. Se efter landende og startende fly når du er på banen og anbring dig så hurtig som mulig i pilotfeltet efter start. Start retning kan angives på frekvens standeren
 8. Flyvning over tilskuer og pit i lav højde er ikke tilladt
 9. Brug af gummi tov må ikke være til fare for anden trafik
 10. Ved nødlanding eller styrt skal ALLE stumper fjernes og hvis det er i korn eller anden afgrøde skal så få som mulig deltage i eftersøgningen. Brug mobilen til kontakt med dem på pladsen            

Overtrædelse kan medføre bøde på 50 kr. Ødelagt materiel erstattes
Det er sikkerheds mandens afgørelse der er tællende.

Kørsel og orden

 1. Langsom kørsel til og fra pladsen af hensyn til vores omdømme
 2. Kør ikke i de samme hjulspor hele tiden, når der er pløret, ellers bliver hullerne større og dybere,er der pløret på parkeringspladsen så hold på vejen, så vi ikke fræser parkeringspladsen op   
 3. Parkering skal ske på anviste pladser, se P pilene.
 4. Smid ikke affald, cigar eller cigaret skod på området 
 5. Ryd pænt op efter dig. Nøgle til klub huset kan lejes

 Veteranens gode råd

 1. Test anlægget med motoren i gang. Se om rorene virker og går den rigtige vej, træk antennen ud.
 2. Flyv ikke hvis der er noget defekt. Under flyvningen, trim flyet tæt ved dig
 3. 3. Land med det samme hvis der er noget unormalt
 4. Start ikke flyvningen hvis motoren kører dårlig
 5. Flyv ikke tanken eller arkuen tom
 6. Lav aldrig ugennemtænkte landinger, start og land aldrig i medvind
 7. Efterse ofte stødstænger, horn, hængsler og link på ror og servoer, sæt tape over eventuel krystal
 8. Er der ladet ordentlig. Er kontakter og stik i orden
 9. Husk: Det går ikke - hellere en time senere i luften end "hurtig" ned
 10. Hvis alt er OK må der være noget du har overset

 

Den 1. tirsdag i måneden kan der være hygge aften - gril, flyvning og kaffe ved banen.

 Der må ikke tages fly i luften, hvis der ikke er betalt kontingent, nøgle afleveres, terminen går fra januar til januar. Frist udløber umiddelbart efter generalforsamlingen. 

På grund af sammenholdet er det en god ide at ringe sammen, i god tid, om der er nogen der vil ud at flyve.