Kontingent HMFK


Senior                           600 Kr
junior 3-18 År               300 Kr
Familieabonnement    600 Kr
Passiv                          100 Kr
Indmeldelsesgebyr     100 Kr

Indmeldelse kan ske ved at klikke
HER
 
FAMILIEABONNEMENT
 
Der er i klubben lavet mulighed for, at der kan indmeldes som familieabonnement. 

Vi ønsker i klubben at aktivere så mange unge som muligt for på denne måde at give unge mulighed for at deltage i en sund og god idrætsform, som kan give dem sunde interesser og være med til at skabe en interesse for flyvningen, som forhåbentlig vil følge dem i resten af deres tilværelse.

Vi ønsker i klubben at deltage i den samfundsopgave det er at skabe mulighed for ungdommen at deltage i sunde interesser, og vi finder med vores familieabonnement at have skabt muligheden for det.

Kontingentsatser for et familieabonnement er i klubben således:

1.     Ved indmeldelse af en voksen og 1 barn/junior:
        ½ kontingent for senioren
        ½ seniorkontingent for barn/junior


2.     Ved indmeldelse af en voksen og 2 børn/juniorer:
        ½ kontingent for senioren
        ¼ kontingent for børn/juniorer


3.     Ved indmeldelse af en voksen og flere børn/juniorer
        ½ kontingent for senioren. Gradueret kontingent for børn/juniorer, samlet lig ½ seniorkontingent.

Ved nyindmeldelse betales yderligere indmeldelsesgebyr i henhold til fastsat takst.