Nyheder

Administratoren "Luis" er en ren amatør endnu, så I må have lidt tålmodighed, eller tilbyde hjælp, hvis man har ekspertise udi Umbrako redigerings programmet.

Hvis der er et medlem, med særlig interesse for RC,har hjemmesiden/jeg brug for hjælp tilogså at dække dette område.

Det er vores intentioner at Comet medlemmer skal kunne læse alle nyheder/konkurrence kalender/medlemsdata m.m. når man først har registreret sig med MDK medlemsnummer og kode på klubben hjemmeside.

For at kunne logge ind under medlemmer.

Skal man gå ind på www.modelflyveklubber.dk

Nederst på alle sider findes et link "Login" Klik og vælg herefter linket i højre side "Hvis du vil registrere dig, så klik her"

Husk at have det 4 cifrede MDK nummer parat.

Udfyld formularen og tryk "Send" Så svarer jeg "snarest"

 The administrator "Luis" is a pure amateur yet, so you must have some patience, or offer help if you have the expertise in the Umbrako editing program.

If there is a member with special interest in RC, the website / I need help also to cover this area.

It is our intention that Comet members should be able to read all news / competition calendar / member data etc.
You have to first register with the MDK membership number and code on the club website.

To be able to log in under members. First enter www.modelflyveklubber.dk

At the bottom of all pages is a link "Login" Click and then select the link on the right "If you want to register, click here"

Remember to have the 4 digit MDK number ready.

Fill in the form and press "Send" Then I will reply "soonest"