Pladsregler

  1. Der må kun flyves selvstændig på pladsen hvis man er medlem af Brande Model Flyveklub, samt er medlem af Modelflyvning Danmark
  2. Ingen sender må tændes uden, at man er i besiddelse af den rette  35 Mhz frekvensklemme. Ved motortest i pitten skal man sikre sig, at der ikke opholder folk sig foran modellen og, at propelblæsten ikke er til fare eller gene for andres modeller og grej. Ved gentagene motortest bør modeller fastgøres forsvarligt.
  3. Flyvning med stormodeller (Startvægt på 7 kg eller derover samt modeller med jetturbine): Engebækvej må ikke overflyves ved start og landing. Modellen skal være godkendt efter gældende regler. Læs reglerne her
  4. Klubhus og opstartsplads må ikke overflyves, og der skal tages hensyn til personer der opholder sig på flyvepladsen. Trafikken på Engebækvej må ikke generes ved lavtflyvning. Tilskuer og besøgende tilrettevises af de tilstedeværende medlemmer.
  5. Pladsen rengøres efter endt flyvning, affald opsamles og smides i skraldespande. Ved evt. nedstyrtning skal alle dele af vraget fjernes fra stedet.
  6. Klubhus rengøres efter endt brug, askebægre tømmes og gulv fejes. Sidste mand sørger for aflåsning.